Plenair debat : Hamerstuk: Wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten (34207)

De vergadering is geweest

29 oktober 2015
10:14 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten (34207)

    Loading data