Plenair debat : Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk en incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit (34 285 en 34 286)

De vergadering is geweest

29 september 2015
16:50 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk) (34 285)

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit) (34 286)

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend tijdens het debat

  Loading data