Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
VAO MIVD (AO d.d. 09/09)
5
VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 09/09)
6
Opnieuw aan te houden moties

10
Het lid Van Tongeren: verzoek rekening te houden met stemmingen op donderdag over de moties ingediend bij het debat over het gemeenschappelijk Europees asielbeleid in Europa
11
Het lid Jan Vos: vooraankondiging VSO Energieraad van 22-23 september 2015