Plenair debat : Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

De vergadering is geweest

2 juli 2015
23:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van de Vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij het EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat naar aanleiding van de Europese Top van 25 en 26 juni 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorjaarsnota 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Kwaliteitszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO NZa

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Governance in de Zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO WWB-onderwerpen en de Participatiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Internationaal fiscaal beleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Commissie-Hoekstra

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Visserij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VAO EU-voorstel: verordening herziening besluit GGO's

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Spoorveiligheid/ERTMS

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het VSO over de invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) en de uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het VAO Decentralisatie in de Jeugdzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het VAO Tabaksontmoedigingsbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij het VAO Notitie antidemocratische groeperingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het VAO Gevolgen van de wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsomstandigheden

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Moties ingediend bij het debat over bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Moties ingediend bij het VAO MIRT

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Moties ingediend bij het VAO Scheepvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Moties ingediend bij het VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Moties ingediend bij het VAO Georganiseerde criminaliteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Moties ingediend bij het VAO Vervreemding en transformatie rijksvastgoed

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Moties ingediend bij het VAO Examens in het voortgezet onderwijs

  Loading data
 36. 36

  Moties ingediend bij het VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Moties ingediend bij het VAO Islam- en imamopleidingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Moties ingediend bij het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Moties ingediend bij het VAO Prestatieafspraken hoger onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Moties ingediend bij het VAO Materieel Defensie

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Moties ingediend bij het debat Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Aangehouden motie-Dik-Faber ingediend bij de Omgevingswet

  Loading data
 43. 43

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de situatie in Israël en Gaza

  Loading data
 44. 44

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de gaswinning in Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO de rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering

  Loading data
 46. 46

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het mensenrechtenbeleid

  Loading data
 47. 47

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2014

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Moties ingediend bij het VAO Integratieonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Moties ingediend bij het VAO Handhaving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Moties ingediend bij het VAO Cao-onderhandelingen Rijksoverheid

  Loading data
 52. 52

  Moties ingediend bij het VAO Verpleeghuiszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Moties ingediend bij het VAO Voortgang trekkingsrecht PGB

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Moties ingediend bij het VAO Bekostiging wijkverpleging 2016/Inkoop thuiszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Moties ingediend bij het VAO betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Moties ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofin Raad

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2014

  Loading data
 58. 58

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Belastingdienst

  Loading data