Plenair debat : VAO Prestatieafspraken hoger onderwijs (AO d.d. 24/06)

De vergadering is geweest

2 juli 2015
18:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data