Plenair debat : Einde vergadering: Stemmingen

De vergadering is geweest

30 april 2015
21:05 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Personeel Defensie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Spoor

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales)

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Preventiebeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het debat over de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank m.b.t. de pgb’s

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Georganiseerde criminaliteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Rechtspraak

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Noodhulp

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Nederlandse inzet m.b.t. Natuurlijke Hulpbronnen en Conflictgrondstoffen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Maatschappelijke Organisaties en Ontwikkelingssamenwerking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het debat over het rapport van de evaluatiecommissie over de gebeurtenissen in Tuitjenhorn

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het debat over de uitkomsten van de onderhandelingen bed, bad en brood

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VSO over de monitor flexibilisering onderwijstijd po en de monitor 5-gelijkedagenmodel

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktdiscriminatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Rathenau Instituut over de implicaties van vier scenario’s voor het wetenschapsbestel

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VAO Seksueel Misbruik RKK en voorgenomen Sluiting Meldpunt Seksueel Misbruik

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over de ‘Grenseffectentoets’

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het VAO RBZ-Handelsraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

  Loading data
 24. 24

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Decentralisatie Wmo/Wlz

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data