Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

19 maart 2015
13:45 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 3. 3

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Vervallen moties in verband met het verstrijken van de termijn:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VSO over de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland (27 858, nr. 298)

 6. 6

  VSO over vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs (31 293, nr. 221)

 7. 7

  VSO over afstemming van erkenning van beroepskwalificaties met buurlanden (22 452, nr. 44)

 8. 8

  Het lid Van Gerven: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het dreigende faillissement van het ziekenhuis Zorgsaam in Zeeuws-Vlaanderen

  Loading data
 9. 9

  Het lid Knops namens het lid Geurts: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken over Gemeenschappelijke Marktordening subsidies en de rol van de Nederlandse overheid, ingezonden 16 januari 2015, uitstelbericht 5 februari 2015

  Loading data