Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brief:

  Loading data
 3. 3

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag:

  Loading data
 5. 5

  Initiatiefnota:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief Kamer:

  Loading data
 7. 7

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (AO d.d. 05/03)

 9. 9

  VAO Emancipatie (AO d.d. 05/03)

 10. 10

  VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 05/03)

 11. 11

  VAO Zorgverzekeringswet/zorgstelsel (AO d.d. 04/03)

 12. 12

  VAO Europees Sociaal Fonds (ESF) (AO d.d. 05/03)

 13. 13

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Ojik: brief van de minister-president over de eenheid van kabinetsbeleid n.a.v. de uitspraken van de minister-president over het laten sneuvelen van jihadisten en de reacties van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarop en agendapunt over de eenheid van kabinetsbeleid n.a.v. de uitspraken van de minister-president over het laten sneuvelen van jihadisten en de reacties van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toevoegen aan het debat over meer investeringen in de veiligheidsketen

  Loading data
 15. 15

  Het lid Madlener: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Conductrice zwaar afgetuigd’

  Loading data
 16. 16

  Het lid Leijten: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat vele geneesmiddelen niet meer vergoed worden

  Loading data
 17. 17

  Het lid Klaver: brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de financiële crisis bij Scholen in Rotterdam

  Loading data
 18. 18

  Het lid Siderius: dertigledendebat, voorafgegaan door de toegezegde brief, met de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat kinderen met een ernstig meervoudige beperking door het Kabinetsbeleid geen onderwijs krijgen en thuis komen te zitten

  Loading data
 19. 19

  Het lid Slob: verzoek het debat over de berichtgeving inzake de deal met Cees H. te wijzigen in een debat over hetzelfde onderwerp met de minister-president

 20. 20

  Het lid Wilders: brief van de minister-president over het dreigement van de Griekse regering om massaal vluchtelingen en terroristen toe te laten en door te sturen naar andere EU landen

  Loading data
 21. 21

  Het lid Dik-Faber: dertigledendebat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanhoudende problematiek rondom het uitbetalen van pgb's

 22. 22

  Het lid Dik-Faber: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken over een vergunning voor proefboringen naar olie en gas bij een woonwijk in Woerden

  Loading data
 23. 23

  Het lid Krol: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het uitstellen van het uitvoeren van de aangenomen motie-Krol over de koopkrachtontwikkeling van ouderen op basis van de geboortecohortbenadering (29 389, nr. 80)

  Loading data
 24. 24

  Het lid Schouw: verzoek het debat over meer investeringen in de veiligheidsketen uit te stellen

 25. 25

  Het lid Anne Mulder: verzoek de minister van Economische Zaken uit te nodigen bij het debat over de cijfers van het CPB en rappel brief

  Loading data