Te behandelen zaken

5
Moties ingediend bij het debat over inzet en capaciteit in de veiligheidsketen

7
Moties ingediend bij het VAO Een leven lang leren

10
Moties ingediend bij het debat over de gaswinning in Groningen