Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgenden brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende initiatieven:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Op nieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  VAO WWB-onderwerpen en Participatiewet (AO d.d. 13/11)

 8. 8

  VAO Evaluatie verkiezingen (AO d.d. 13/11)

 9. 9

  VAO Lerarenbeleid (AO d.d. 13/11)

 10. 10

  VSO Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas (33952, nr. 13)

 11. 11

  Inhandenstellingen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Het lid De Graaf: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek waaruit blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat het aantal allochtonen te hoog is

  Loading data
 13. 13

  Het lid Thieme: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over de gevaarlijke vogelgriep in Hekendorp

  Loading data
 14. 14

  Het lid Schouten: rappel aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie en de ministers van Economische Zaken en van Financiën om een overzicht van de ingezette en in te zetten instrumenten voor armoedebestrijding en wanneer het eindresultaat hiervan zichtbaar is, naar de Kamer te sturen

  Loading data
 15. 15

  Het lid Schouten: rappel brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van motie Schouten (33 750-XV, nr. 56) over een kinderbijslagregeling op de BES-eilanden

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Ojik: hoofdlijnendebat met de minister-president over mogelijke consequenties van het IPCC rapport voor het Nederlandse beleid en de Nederlandse inbreng tijdens de klimaattop te Lima begin december

 17. 17

  Het lid Van Klaveren: brief van de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Wiebes jaagt op alle extra’s’

  Loading data
 18. 18

  Het lid Van Klaveren: brief van de minister van Veiligheid en Justitie over het sociaal media geweld

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Klaveren: brief van de minister van Financiën over het bericht ‘Kabinet had noodplan gulden klaar’

  Loading data
 20. 20

  Het lid Lodders: verzoek uitstel stemmingen punt 8 en 9 op stemmingslijst over de Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) (33979)