Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

5
VAO Telecommunicatie (AO d.d. 12/11)
6
VAO Raad Algemene Zaken d.d. 18 november 2014 (AO d.d. 12/11)
7
VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 12/11)
8
VAO Decentralisatieproject (AO d.d. 12/11)
12
Vervallen aangehouden moties