Plenair debat : AANVANG MIDDAGVERGADERING: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

24 september 2014
12:50 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgenden brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data
 4. 4

  Brief derden:

 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  VAO Decentrale energie (AO d.d. 23/09)

 7. 7

  AFVOEREN: VSO inzake Humanitaire nood onder minderheden in Irak (Kamerstuk 23432, nr. 389)

 8. 8

  Het lid Leijten namens het lid Siderius: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid Leijten: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Raak: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister-president:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Het lid Vermeij: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de afkoop van kleine pensioenen, ingezonden 22 juli 2014

  Loading data
 12. 12

  Het lid Jadnanansing: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over scholen die ouders onder druk zetten om schoolkosten te betalen die helemaal niet verplicht zijn, ingezonden 21 augustus 2014

  Loading data