Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

3 september 2014
14:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag:

  Loading data
 5. 5

  Brief commissie:

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Nota naar aanleiding van het (nader) verslag:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Nota van wijziging:

  Loading data
 9. 9

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging RvO:

  Loading data
 11. 11

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Voor kennisgeving aannemen ivm verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Het lid Omtzigt: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Het lid Omtzigt: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen: aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de «mogelijke genocide» in Irak en de maatregelen die Nederland verplicht is te nemen, zoals het onmiddellijk stoppen van alle jihad reizen van Nederlanders en het voornemen tot een jihad reis strafbaar maken, ingezonden 21 augustus 2014

  Loading data
 15. 15

  Het lid Klaver: brief van de minister van Economische Zaken over de energie-visie die minister Timmermans dinsdagavond onthulde in de Schoo-lezing

  Loading data
 16. 16

  Het lid Remco Dijkstra: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen: aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de toepassing van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in Druten, ingezonden 6 juni 2014, uitstelbericht 3 juli 2014

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Weyenberg: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek dat genoemd wordt in het bericht ‘Jongeren mondjesmaat geholpen’

  Loading data