Plenair debat : Regeling van werkzaamheden: aanvang middagvergadering

De vergadering is geweest

26 juni 2014
14:40 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Rondvraagpunt procedurevergadering:

  Loading data
 3. 3

  Goedkeuren na verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  VSO over de termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk

  Loading data
 7. 7

  VAO Waterveiligheid (AO d.d. 19/06)

 8. 8

  VSO over het ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 (28 694, nrs. 115 en 116)

 9. 9

  VAO Handhaving (AO d.d. 25/06)

 10. 10

  VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 25/06)

 11. 11

  VAO Veiligheidsonderwerpen (AO d.d. 26/06)

 12. 12

  VAO 1F-beleid (AO d.d. 19/6)

 13. 13

  AFVOEREN: Debat over de zin en onzin van aangifte doen bij de politie

 14. 14

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de brief inzake de Regeling langdurig verblijvende kinderen

 15. 15

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht ‘EU moet meer doen tegen illegale immigratie’

 16. 16

  Het lid Omtzigt: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de recente opmars van ISIS in Irak

  Loading data
 17. 17

  Het lid Geurts: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Financiën over de vergoeding voor rietlandbeheer, ingezonden 3 juni 2014

  Loading data
 18. 18

  Het lid Pia Dijkstra: debat met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de patiënt de dupe is van het akkoord tussen de minister, ziekenhuizen en zorgverzekeraars over zorgdeclaraties en de afstemming van de NZa en het OM bij een groot fraudeonderzoek