Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het volgende voorstel van wet:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 6. 6

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 7. 7

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 8. 8

  Initiatiefnota:

  Loading data
 9. 9

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan

 11. 11

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  VAO SUWI-onderwerpen (AO d.d. 20/03)

 13. 13

  VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 27/03)

 14. 14

  Inhandenstellingen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Het lid Keijzer: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de zorg aan ernstig psychiatrisch en verstandelijke gehandicapte kinderen

  Loading data
 16. 16

  Het lid Keijzer: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een financieel risico bij het sluiten van verzorgingshuizen

  Loading data
 17. 17

  Het lid Klaver: verzoek ook de minister-president uit te nodigen voor het debat over de aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied en een brief te ontvangen voor het debat dat morgenochtend gepland staat

  Loading data
 18. 18

  Het lid Schouw: verzoek uitstel plenaire behandeling Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s (33659)

 19. 19

  Het lid Schouw: verzoek uitstel van de tweede termijn van de Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33542), in verband met de recente toezegging van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om de Raad van State en het College bescherming persoonsgegevens te consulteren over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof inzake dataretentie

 20. 20

  Het lid Schouw: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het onderzoek onder advocaten waaruit blijkt dat het vertrouwen in het justitiebeleid van dit kabinet tot een dieptepunt is gedaald

  Loading data
 21. 21

  Het lid Knops: brief van de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie Kuiper (EK 33750-X, C) en rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen over dalende defensiebudgetten, ingezonden 4 april 2014

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Het lid Geurts: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over de aanhoudende, zware crisis en faillissementen in de groente sector en met name de paddenstoelen teelt

  Loading data
 23. 23

  Het lid Van Hijum: brief van de ministers van Financiën, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken over de uitspraken van Samsom dat het kabinet het volledig laat afweten als het gaat om het stimuleren van werkgelegenheid door pensioenfondsen te laten investeren in Nederland

  Loading data
 24. 24

  Het lid Van Tongeren: vooraankondiging VSO Informele Energieraad op 15 en 16 mei 2014, deze week inclusief stemmingen

 25. 25

  Het lid Ouwehand: vooraankondiging VAO Landbouw en Visserijraad 19 en 20 mei 2014 (AO d.d. 14/05), deze week inclusief stemmingen

 26. 26

  Het lid Agema: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat Wageningen niet alleen toch ouderen uit het verzorgingshuis op straat zet en daarbij ook echtparen scheidt en verzoek om spoedige beantwoording van schriftelijke vragen over het beleid van de gemeente Wageningen tot uitplaatsing van 32 bewoners van het verzorgingshuis Dennenrust, omdat scheiden van wonen en zorg niet past in het bestemmingsplan

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  het lid Voordewind: rappel brief van de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vechtscheidingen

  Loading data