Plenair debat : VAO Telecommunicatie (AO d.d. 27/03)

De vergadering is geweest

13 mei 2014
18:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data