Plenair debat : VAO Meerjarige Strategische Plannen 2014 - 2017 (AO d.d. 27/03)

De vergadering is geweest

13 mei 2014
17:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Aanbieding Meerjarige Strategische Plannen 2014 - 2017 voor de vijftien OS-partnerlanden en voor de regio’s Grote Meren en de Hoorn van Afrika

  Loading data
 2. 2

  Nadere toelichting op Meerjarige Strategische Plannen 2014-2017

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data