Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
Voor kennisgeving aannemen ivm verstrijken van de termijn

6
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

8
Vervallen aangehouden moties

11
Het lid Karabulut: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de groeiende werkloosheid