Plenair debat : VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 28/11)

De vergadering is geweest

21 januari 2014
16:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data