Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
De volgende brieven:

6
Het lid Klaver: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Financiën over het bericht "Europese Commissie houdt Nederland buiten transactietax", ingezonden 1 maart 2013

8
VAO Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij (AO d.d. 09/04), nog deze week, inclusief stemmingen
9
Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief de staatssecretaris van Economische Zaken over het gebrek aan wetenschappelijk bewijs dat imidacloprid veilig zou zijn voor bijen en de noodzaak dit middel nu van de markt te halen

10
Het lid Van Tongeren: debat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat in twee jaar tijd het aantal gevaarlijke chemische bedrijven (BRZO) die onder verscherpt toezicht staan slechts van 151 naar 121 is gezakt volgens het rapport van de Inspectie voor de Leefomgeving
11
Het lid Geurts namens het lid De Rouwe: verzoek uitstel VAO Spoor (AO d.d. 02/04)