Plenair debat : Wet basisregistratie personen (33 219) voortzetting, te beginnen met 1e termijn regering

De vergadering is geweest

10 april 2013
21:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wet basisregistratie personen (33219)

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data