Plenair debat : VAO Ontwikkelingen moskee-internaten (AO d.d. 21/03)

De vergadering is geweest

10 april 2013
15:10 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data