Plenair debat : Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (33030, nrs. 9 tot en met 11).

De vergadering is geweest

22 december 2011
10:14 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Hamerstuk: Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (33030)

    Loading data

    Loading data

    Loading data