Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

23 september 2010
14:55 - 10:13 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Q-koorts

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen in verband met: EU-voorstel Richtlijn seizoensarbeiders COM(2010)379

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Besluit slaag/zakregeling in het VO m.b.t. dyslexie en discalculie

  Loading data