Plenair debat : VAO Besluit Aanscherping van de slaag/zakregeling in het VO m.b.t. dyslexie en dyscalculie (AO d.d. 23/09)

De vergadering is geweest

23 september 2010
14:30 - 9:36 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data