Plenair debat : VAO Medische zorg asielzoekers (AO d.d. 09/09)

De vergadering is geweest

23 september 2010
10:45 - 9:01 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data