Plenair debat : Hamerstuk: Goedkeuring van het Aanvullend Akkoord bij een Verdrag met de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid en herziening van een Verdrag inzake sociale zekerheid (32139)

De vergadering is geweest

23 september 2010
10:15 - 7:08 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Aanvullend Akkoord bij Verdrag Turkije inzake sociale zekerheid

    Loading data

    Loading data