Plenair debat : VAO Staatssteundossier woningcorporaties (AO d.d. 20/5)

De vergadering is geweest

20 mei 2010
20:32 - 20:28 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data