Plenair debat : Initiatief-Vendrik; wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (31 362) (antw 1e termijn)

De vergadering is geweest

20 mei 2010
22:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Initiatief-Vendrik; wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (31 362)

    Loading data