Plenair debat : VAO Medisch specialisten (AO d.d. 19/05)

De vergadering is geweest

20 mei 2010
15:55 - 2:03 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data