Plenair debat : VAO Stand van zaken JSF (AO d.d. 20/05)

De vergadering is geweest

20 mei 2010
20:20 - 2:07 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data