Plenair debat : VAO Europa en het Nederlandse vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 19/05)

De vergadering is geweest

20 mei 2010
10:45 - 20:12 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data