Plenair debat : VAO Koopsubsidie (AO d.d. 19/05)

De vergadering is geweest

20 mei 2010
20:15 - 21:36 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data