Plenair debat : VAO ICT bij de overheid (AO d.d. 12/05)

De vergadering is geweest

19 mei 2010
13:40 - 12:28 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data