Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

19 mei 2010
13:30 - 15:38 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief/Rapport Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  VAO Koopsubsidie (AO d.d. 19/05)

 4. 4

  VAO Europa en het Nederlandse vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 19/05)

 5. 5

  VAO Stand van zaken JSF (AO d.d. 20/05)

 6. 6

  VAO Herbeoordelingen startersregeling WW (AO d.d. 20/05)

 7. 7

  Agenderen voor stemmingen

  Loading data
 8. 8

  Het lid Polderman: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid De Nerée tot Babberich: brief van de minister van Financiën over de uitvoering motie 21 501-07, nr. 724

  Loading data
 10. 10

  Vervallen moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data