Plenair debat : VAO Uitvoering Nota Ruimte (AO d.d. 08/04)

De vergadering is geweest

22 april 2010
17:20 - 22:58 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data