Plenair debat : Debat over het Verslag van de Nationale ombudsman over 2009

De vergadering is geweest

22 september 2010
10:15 - 18:49 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Verslag van de Nationale ombudsman over 2009

    Loading data
  2. 2

    Motie ingediend tijdens het debat

    Loading data