Plenair debat : Spoeddebat over uitvoering van de motie-Van Velzen/Van Dam over investeringen in clustermunitie

De vergadering is geweest

22 september 2010
19:30 - 22:44 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Kabinetsreactie op de aangenomen motie van de leden Van Velzen en Van Dam inzake een verbod voor Nederlandse financiële instellingen om te investeren in clustermunitie

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data