Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het lid Polderman: brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over antibioticaresistentie naar aanleiding van de uitkomsten van het deskundigenberaad van 8 april 2010

  Loading data
 3. 3

  Het lid Pechtold: spoeddebat met de minister-president en de minister van Defensie over een eerder verzoek van de NAVO voor het leveren van trainers buiten Uruzgan

 4. 4

  Het lid Koppejan: spoeddebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bericht “Miljarden door riool”

  Loading data
 5. 5

  Het lid Van Velzen: spoedige beantwoording schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het lid Ouwehand: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de walvisjacht en over het doorvoeren van illegaal walvisvlees via de Rotterdamse haven

  Loading data
 7. 7

  VAO Bouwregelgeving (AO d.d. 25/3)

 8. 8

  Aangehouden motie agenderen voor stemmingen

  Loading data