Inbreng schriftelijk overleg : Landbouw- en Visserijraad (30 april)

De vergadering is geweest

22 april 2024
10:00 uur
Indien u naar aanleiding van dit schriftelijk overleg een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 30 april dan kan dit debat inclusief stemmingen uiterlijk plaatsvinden op donderdag 25 april 2024.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad van 29 april 2024 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag informele Visserijraad 24-25 maart 2024 en Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag informele Landbouwraad van 7 tot en met 9 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Visie voedsel uit zee en grote wateren

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel Europese Commissie herziening gemeenschappelijk landbouwbeleid voor vereenvoudiging van regels voor boeren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beoordeling voorstellen Europese Commissie over hulp aan de landbouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie-Kostic over niet instemmen met het Commissievoorstel over nieuwe genomische technieken voordat het onderzoek daarnaar is afgerond en de resultaten ervan zijn gewogen (Kamerstuk 36410-XIV-89)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV derde en vierde kwartaal 2023 en eerste kwartaal 2024

  Te behandelen:

  Loading data