Wetgevingsoverleg : Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren (vervolg)

De vergadering is geweest

11 maart 2024
10:00 - 12:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • H. Holman (NSC)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • I. Kostic (PvdD)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • A.J. Flach (SGP)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de motie van het lid Tjeerd de Groot over het verbieden van alle ingrepen bij dieren tenzij direct medisch noodzakelijk (Kamerstuk 28286-1305)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over voortgang convenant dierwaardige veehouderij en daarmee verband houdende wet- en regelgeving (Kamerstuk 28286-1297)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieden verslag voorzitter convenanttraject dierwaardige veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de motie van het lid Tjeerd de Groot over de bio-industrie uitfaseren en overgaan tot een dierwaardige veehouderij met als basis het familiebedrijf (Kamerstuk 36410-XIV-52) en over de motie van de leden Tjeerd de Groot en Grinwis over koersen op de omvang en de belangen van de Nederlandse melkveehouderij bij de inrichting van de kalverhouderij Kamerstuk 36410-XIV-53)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data