Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

De vergadering is geweest

6 februari 2024
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  C. Stoffer (SGP)
 • W.L. Postma (NSC)
 • A. Kops (PVV)
 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • A. Kisteman (VVD)
 • C. Martens-America (VVD)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de UNEP inzake de Twentieth Intergovernmental meeting on the Action Plan fort he Caribbean Environment Programme en de Seventeenth Conference of Parties tot he Conventon fort he Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region, te Oranjestad, Aruba 3-6 oktober 2023; ’s-Gravenhage, 5 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake energiehulp Oekraïne)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Tijdelijke wet inzake invoering van een belasting op marktinkomsten van inframarginale elektriciteitsproductie overeenkomstig verordening (EU) 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen (PbEU 2022, L 261 I) (Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsrapportage Strategische agenda Ondernemingsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toekomst van het Nederlandse corporate governance stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nationale Technologiestrategie (NTS)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vierde ronde Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op brief Eerste Kamer over vierde ronde Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toekomst RetailAgenda

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nederlandse implementatie Brexit Adjustment Reserve

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport 'Vanuit de ruimte, voor de aarde'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Financieringsmonitor 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Planning nota naar aanleiding van het verslag Energiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over het NPE

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Resultaten SCE 2023 en openstelling SCE 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang Subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang nationaal burgerforum klimaat en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Conceptreactie evaluatie Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstanding Ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Mededeling EU Actieplan elektriciteitsnetwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Herziening Richtlijn Pakketreizen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Mandaatnotitie EU-rapporteur klimaatdoel 2040

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek commissie voor de Rijksuitgaven om suggesties voor beleidsthema's V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Actieagenda Netcongestie Laagspanningsnetten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Startdocument Economische Agenda Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken gebiedsproces oliewinning Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang uitvoering PEGA-maatregelen III (januari 2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Omgang met in het verleden door NAM/CVW afgewezen schade

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data