Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

18 januari 2024
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • D.G. Boswijk (CDA)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • K.P. Piri (GroenLinks-PvdA)
 • C.C.J. Veldkamp (NSC)
 • D.J.H. (Diederik) van Dijk (SGP)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • S.E.M. Dobbe (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie regeling van werkzaamheden d.d. 18 januari 2024

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  do 18-01-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 18-01-2024 15:00-18:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari 2024
  di 23-01-2024 13:45-14:00 Petitie over Freedom of Thought 2023 en Ranglijst Christenvervolging 2024
  wo 24-01-2024 11:00-12:00 
  Technische briefing over de Nederlandse inzet ten aanzien van het recht op een schone leefomgeving in de Raad van Europa (RvE) werkgroep CDDH Drafting Group on Human Rights and Environment (CDDH-ENV) (kan plaatsvinden op 23 of 24 januari 2024)
  di 30-01-2024 13:45-14:00 Petitie over Schending van internationaal humanitair recht in Gaza door de Israelische autoriteiten
  wo 31-01-2024 14:00-14:00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB
  )
  do 01-02-2024 10:00-13:30 Ambassadeursconferentie 2024
  do 01-02-2024 15:00-15:45 Procedurevergadering
  wo 07-02-2024 14:00-14:00 Inbreng schriftelijk overleg Nederlandse inzet in de Sahelregio
  di 13-02-2024 14:00-14:00 Inbreng schriftelijk overleg 
  Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 februari 2023 > Omgezet in een SO ivm voorziene begrotingsbehandeling

  Begrotingbehandeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken voorzien in week (7) 13 t/m 15 februari 2024

  Voorjaarsreces 17 t/m 25 februari 2024

  do 29-02-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  IPC GBVB Brugge 3-5 maart 2024
  do 14-03-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 28-03-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 11-04-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 25-04-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Meireces 27 april t/m 5 mei 2024
  do 16-05-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 30-05-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 13-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 27-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 03-07-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Zomerreces 6 juli t/m 1 september 2024
  IPC GBVB Boedapest 9-10 september 2024  Nog te plannen commissiedebatten:
  • Commissiedebatten RBZ (maandelijks, jan-juni 2024) 
  • Commissiedebat Raad van Europa (tweede kwartaal 2024)
  • Commissiedebatten NAVO (in maart, juni en november 2024)
  • Notaoverleg Mensenrechten (juni 2024)
  • Commissiedebat AVVN (september 2024)
  • Commissiedebat Consulaire Zaken (oktober 2024)
  • Commissiedebat OVSE (november 2024)
  • Commissiedebat G20 (oktober/november 2024)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht (kabinetsreactie is inmiddels ontvangen)

  Nog te plannen activiteiten
  • Commissiedebat RBZ (Gymnich) d.d. 1-2 februari 2024
  • Besloten technische briefing over Nederlandse bijdrage aan veiligheidsarrangementen voor Oekraine > Plannen Januari 2024
  • Rondetafelgesprek over het Midden-Oosten 
  • Hoorzitting over de spanningen in Europa m.b.t. kernwapens (n.a.v. een verzoek van het lid Futselaar in de commissie RVW in de procedurevergadering d.d. 6 juli) 
  • Besloten technische briefing over het non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie en het krachtenveld in Brussel 
  • Kennismakingsgesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland (op verzoek van de ambassadeur wordt dit gesprek ingepland na de verkiezingen)
  • Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Jordanië
  • Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Letland 
  • Gesprek met dhr Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) 
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving 
  • Gesprek Belarus Coordination Council 
  • Technische briefing door IOB over IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten 

   Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 23 oktober 2023
   
  • Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken (voorzien in de week van 13-15 februari 2024)
 5. 5

  Verzoek van de ambassade van Armenië voor een gesprek van de Armeense minister van Buitenlandse Zaken met de commissie, 7 of 8 februari (mondeling overgebracht, er is geen brief of mail ontvangen)

  Besluit: Gesprek plannen.
 6. 6

  Verzoek van de Ambassade van Oezbekistan, namens delegatie uit Oezbekistan, om bilaterale bijeenkomst d.d. 14-15 februari 2024

 7. 7

  Verzoek van de Ambassade van Australië voor een gesprek met de Australian Director-General of the Australian office of National Intelligence, Mr Andrew Shearer, d.d. 14 februari 2024 (wordt ter vergadering uitgedeeld).

 8. 8

  Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV): ‘Uitdagingen bij de berechting van het misdrijf agressie: rechtsmacht en immuniteiten’ (nr. 40)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV): "Advies inzake de ontwerkartikelen van de International Law Commission over immuniteit van staatsfunctionarissen ten aanzien van buitenlandse strafrechtsmacht" (nr. 43)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nota van wijziging inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang uitvoering van de motie van het lid Piri c.s. over EUPOL-bewakers en tolken die werkzaamheden hebben verricht voor een Nederlandse EUPOL-functionaris betrekken bij het traject voor de ambassadebewakers (Kamerstuk 27925-949)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Planning vervolgstappen motie van het lid Piri c.s. over EUPOL-bewakers en tolken die werkzaamheden hebben verricht voor een Nederlandse EUPOL-functionaris betrekken bij het traject voor de ambassadebewakers (Kamerstuk 27925-949)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Addendum op de brief over ‘Uitvoering van de motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op ambassades en consulaten' (Kamerstuk 36200-X-85)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Shaping Feminist Foreign Policy conferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorlopige maatregelen opgelegd door Internationaal Gerechtshof tegen Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Werkprogramma 2024-2026 van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kennisgeving onderzoek naar bijdrage maritieme veiligheid Golfregio

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Maritieme veiligheid Rode Zee

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het lokaal bekend stellen van het NIMH-overzicht en het in behandeling nemen van claims van slachtoffers van martelingen en verkrachtingen (Kamerstuk 26059-101)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Brekelmans over geen onomkeerbare stappen zetten in de keuze voor een instrument omtrent het recht op een schone leefomgeving (t.v.v. Kamerstuk 32735-373) (Kamerstuk 32735-375)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid (GBVB), 3-5 maart 2024 te Brugge

 22. 22

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van de Jaarlijkse zitting 2023 van de NAVO Parlementaire Assemblee

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoeken van het lid Brekelmans (VVD):

  1- De commissie stemt in met het verzoek van het lid Brekelmans (VVD) om te rappeleren op de brief van de minister voor Buitenlandse Zaken inzake uitvoering van de motie-Brekelmans/Peters (19637, nr. 3029) over erkende referenten. De commissie zou deze brief graag volgende week ontvangen.
  2- De commissie stemt in met het verzoek van het lid Brekelmans (VVD) om te rappeleren op de brief van de minister voor Buitenlandse Zaken over uitvoering van de motie-Brekelmans (36200 V, nr. 26) over een geïntegreerde lijst statelijke dreigingen. De commissie zou deze brief graag volgende week ontvangen.
 26. 26

  Verzoek van het lid Boswijk (CDA):

  De commissie vraagt de staf om een appgroep aan te maken voor mededelingen van praktische en huishoudelijke aard.