Commissiedebat : Raad voor Concurrentievermogen / Interne markt & Industrie (formeel) d.d. 7 maart 2024(OMGEZET IN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG)

De vergadering is geannuleerd

5 maart 2024
18:00 - 20:00 uur
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 3 minuten in eerste termijn.

Indien de wens bestaat om dit commissiedebat om te zetten in een schriftelijk overleg, dan is het verzoek om dit uiterlijk op donderdag 22 februari 2024 kenbaar te maken bij de griffie.

Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren, voorafgaand aan de formele Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie op 7 maart 2024, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 5 maart 2024.

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • C. Martens-America (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data