Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie LNV

De vergadering is geweest

12 juni 2024
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • H. Holman (NSC)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven van particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Verzoek Ambassade van Denemarken, namens Deense commissie van Milieu en Voedsel, om gesprek d.d. 18 september 2024

 5. 5

  Verzoek Koninklijke Hondenbescherming tot aanbieding petitie m.b.t. betaalbare dierenartszorg d.d. 25 juni 2024

 6. 6

  Aanbieding rapport "De betekenis van het VN ‘Kunming-Montreal Raamwerk voor biodiversiteit’ voor het Nederlandse beleid" van PBL

 7. 7

  Aanbod OPRG, namens Charles River Laboratories (CRL), voor gesprek m.b.t. dierproeven en de transformatie naar proefdiervrije alternatieven

 8. 8

  Wijziging Omgevingswet en enige andere wetten (Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten)(Kamerstuk 36518)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(Kamerstuk 36550-XIV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023 - 36560-XIV, en verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken Q-koorts besmetting op een melkschapenbedrijf in Brakel (Gld.)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Impactanalyse ETS2 opt-in landbouw en visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 27 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Routekaart plan van aanpak mestmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarbeeld NVWA 2023 en Stand van Toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Appreciatie motie van het lid Van Hijum over de Kamer informeren over de uitkomst van de EU-conformiteitsprocedure inzake de Nederlandse ELGF-uitgaven (Kamerstuk 36560-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoek naar risicovolle strategische afhankelijkheden binnen het agrocomplex die raken aan het belang voedselzekerheid in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing van de Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Samenleven met de wolf

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitspraak kort geding Greenpeace over de maatregelen die de Staat treft om de stikstofbelasting op de meest kwetsbare natuur voor eind 2025 te verminderen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanpassing behandeling Natuurherstelverordening in Raad van Ministers

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel RTG dierenwelzijnsverordening (welzijn en traceerbaarheid van honden en katten en diertransport) .

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht van activiteiten

  Besluit: De volgende vier commissiedebatten zullen vóór het herfstreces in worden gepland: CD Dieren in de veehouderij (4 uur); CD Uitvoerbaarheid beleid op het boerenerf (3 uur); CD NVWA (5 uur) en CD Dieren buiten de veehouderij (3 uur).

  Besluit: De volgende vijf commissiedebatten zullen ná het herfstreces en vóór het kerstreces in worden gepland: CD Stikstof, NPLG en natuur (6 uur); CD Gewasbeschermingsmiddelen (4 uur); CD Zoönosen en dierziekten (4 uur); CD Dierproeven (3 uur) en CD Pacht (2 uur).

  Plenaire Debatten:
  • Dertigledendebat over het toezicht op en de handhaving van het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen in de landbouw (Kostic (PvdD), 12 maart 2024)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de BBB opschorting van de aangekondigde mestmaatregelen eist (Bromet (GL-PvdA), 16 april 2024)

  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat Stikstof, NPLG en natuur (CD 17/04)

  Geplande commissiedebatten en -overleggen:
  • do 13-06-2024 17.30 - 21.30: Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  • ma 17-06-2024 10.00: Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (24/25 juni)
  • ovb wo 03-07-2024 17.30 - 21.30: Commissiedebat Mestbeleid
  Zomerreces 2024
  • ma 08-07-2024 10.00: Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (15 juli)
  • ma 02-09-2024 10.00: Inbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad (8 - 10 september)
  • wo 04-09-2024 13.00 - 19.00: Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur
  • ma 16-09-2024 10.00: Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (23 september)
  • do 03-10-2024 13.00 - 17.00: Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie
  • wo 16-10-2024 13.00 - 16.00: Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (21 - 22 oktober)
  • wo 13-11-2024 13.00 - 16.00: Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (18 november)
  • wo 04-12-2024 13.00 - 16.00: Commissiedebat Informele Landbouw- en Visserijraad (9 - 10 december)

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (16 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (10 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij  (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (1 stuk op de agenda)
  ?
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)
  • Schriftelijk overleg over de in het tweede kwartaal van 2024 te ontvangen Kamerbrief over doelsturing

  Overige geplande commissieactiviteiten:
  • wo 26-06-2024 12.15 - 13.15: Technische briefing Onderzoeksrapport Algemene Rekenkamer over subsidiestromen in de veeteelt
  • wo 26-06-2024 17.15 - 18.45Technische briefing Emissieregistratie/ CBS/ WEcR over huidige broeikasgasemissies in de landbouwsector
  Zomerreces 2024
  • 09-09 t/m 13-09-2024: Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland (besloten)

  Overige ongeplande commissieactiviteiten:
  • ntb: Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre (besloten)
  • ntb: Technische briefing Ctgb over de beoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden.
  • ntb: Briefing (intern) GLB door EU-adviseur
  • ntb: Werkbezoek Brussel
  • ntb: Technische briefing over aangekondigde wijzigingen van de Meststoffenwet
  • ntb: Gesprek(ken) over aangekondigde wijzigingen van de Meststoffenwet
  • ntb: Drie aaneensluitende technische briefings over de Verkenning afrekenbare stoffenbalans
  • ntb: Technische briefing stand van zaken inzake de transitie naar doelsturing en lessen uit het MINAS
  • ntb: Gesprek met of technische briefing door de Europese Commissie over evaluatie en herziening van de Nitraatrichtlijn
  • ntb: Rondetafelgesprek nieuwe genomische technieken
  • ntb: Rondetafelgesprek of hoorzitting met mestdeskundigen
  • ntb: Toelichting uitspraak kort geding Greenpeace
  ?• ntb: Technische briefing Nationaal Dashboard Biodiversiteit
  • ntb: Technische briefing door de Ecologische Autoriteit (EA) over het rapport Doen wat moet én kan