Procedurevergadering : Procedurevergadering (let op: gewijzigd tijdstip)

De vergadering is geweest

15 februari 2024
15:15 - 15:45 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • D.H. Hirsch (GroenLinks-PvdA)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • D. Ram (PVV)
 • J. Mooiman (PVV)
 • S.E.M. Dobbe (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 15 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  Voorjaarsreces: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
  • za 24-02 t/m wo 28-02  Werkbezoek 13e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO MC13)
  • do 29-02-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 29-02-2024 14.15 - 15.15 Strategische Procedurevergadering
  • do 29-02-2024 16.00 - 19.00 Commissiedebat Wapenexportbeleid
  • wo 06-03-2024 14.30 - 15.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer rapport Nederlandse bijdrage aan toegang tot schoon drinkwater en sanitatie in ontwikkelingslanden (nieuw ingepland)
  • do 14-03-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 14-03-2024 17.00 - 18.30 Gesprek Eindpresentatie HCSS Taiwan onderzoek (nieuwe datum)
  • do 21-03-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Mondiale gezondheidsstrategie ==> Besluitde leden Boswijk (CDA) en Dobbe (SP) komen volgende procedurevergadering met een voorstel voor een kennisactiviteit ter voorbereiding op het commissiedebat. 
  • do 28-03-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • di 02-04-2024 13.30 - 13.45 Petitie Aanbieding "Vrije Doos" door SRGR-platform (nieuw ingepland)
  • do 11-04-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • di 16-04-2024 16.30 - 18.30 Commissiedebat Voorjaarsvergadering Wereldbank 
  • do 25-04-2024 10.00 - 12.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 25-04-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
  • do 16-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • di  28-05-2024 16.30 - 19.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 30-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 13-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 27-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 04-07-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 5. 5

  Ongeplande activiteiten commissie

  • Notaoverleg initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie
  • Rondetafelgesprek Strategische Afhankelijkheden
  • Rondetafelgesprek Handel en Klimaat
  • Gesprek met opsteller(s) wetenschappelijke factsheet Taiwan
  • Gesprek met Europarlementariërs INTA-commissie
  • Gesprek met Nederlandse Watergezant
  • Gesprek Bedrijfsleven over nota van wijziging initiatiefwet Verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
  • Gesprek digitaal veldbezoek World Food Programme Burundi
  • Bijzondere procedure Amnesty International voor vertoning van documentaire 'Esther and the Law'
  • Technische briefing AIV advies 'Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak' (na ontvangst rapport)
  • Technische briefing AIV advies ODA-systematiek (in de middag van 20 maart)
  • Rondetafelgesprek toekomst van Afghanistan (voor het zomerreces)
  • Rondetafelgesprek Vrouwenrechten en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
  • Hoorzitting rol van UNWRA bij aanslagen 7 oktober en mogelijkheden hulpverlening zonder UNWRA (na uitkomsten onderzoek)
 6. 6

  Verzoek PAX en Stop Wapenhandel om gesprek over wapenexportbeleid

 7. 7

  Verzoek AIV om technische briefing over advies ODA-systematiek

  Noot: De AIV zal in maart een advies publiceren over de ODA-systematiek. Op 20 maart zal er een gesprek plaatsvinden bij de commissie BuZa (cie. BuHa-OS als volgcie) over het werkprogramma van de AIV. De AIV verzoekt of er aansluitend een aparte briefing plaats kan vinden voor de commissie BuHa-OS over het advies over de ODA-systematiek. 

  Besluit: Technische briefing organiseren in de middag van woensdag 20 maart.
 8. 8

  Uitstel reactie op Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel oprechtvaardig handels- en landbouwbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 30 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanvullende appreciatie van de motie van het lid Ram c.s. over een pas op de plaats maken bij langjarige financiële verplichtingen voor ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag schriftelijk overleg over de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024 (Kamerstuk 21501-04-267)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25-29 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen tussen 25 januari en 9 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek commissie voor de Rijksuitgaven om suggesties voor beleidsthema's V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Openstaande verzoeken bewindspersonen

  • 2024Z01635 Aan min. BuHa-OS - verzoek reactie brief Stop Wapenhandel 01-02-2024
  • 2024Z01638 Aan min. BuHa-OS - verzoek kabinetsappreciatie voorstel EU-besluit inzake inschrijving nieuwe aandelen EBRD 01-02-2024
  • 2024Z01636 Aan min. BuHa-OS - Verzoek planningsbrief 2024 01-02-2024
  • 2023Z20907 Aan min. BuHa-OS en min. VWS - verzoek voortgangsrapportage Mondiale gezondheidsstrategie 22-12-2023