Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 maart 2024
11:30 - 12:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • I. Kahraman (NSC)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • J.F. Klaver (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 7 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift brief Deens Parlement, mede namens andere parlementen, aan Raad van de Europese Unie over toegang tot Delegates Portal

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Uitnodiging Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers voor plenaire COSAC d.d. 24-26 maart 2024

 5. 5

  Kennismaking Raad van State

 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. het verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Implementatie politiek besluit aanpassing MFK-verordening naar aanleiding van midterm review MFK

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de plenaire conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden van de parlementen van de Europese Unie van 26 november tot en met 28 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Commissie-agenda


  Gepland:
  • 12 maart 2024: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 19 maart 2024
  • 24-26 maart 2024: plenaire COSAC-conferentie in Brussel (België)
  • 28 maart 2024: Procedurevergadering
  • 18 april 2024: Procedurevergadering
  • 25 april 2024: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 30 april 2024

  MEIRECES 26 APRIL T/M 13 MEI 2024
  • 14 mei 2024: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 21 mei 2024
  • 15 mei 2024: Procedurevergadering
  • 16 mei 2024: Gesprek met EP-delegatieleden: voorbereiding plenair debat over de Staat van de Europese Unie
  • 30 mei 2024: Procedurevergadering
  • 16 mei 2024: Plenair debat over de Staat van de Europese Unie
  • 27 juni 2024: Procedurevergadering

  ZOMERRECES 5 JULI T/M 2 SEPTEMBER 2024
  • 28-29 juli 2024: COSAC-voorzittersconferentie in Boedapest (Hongarije)
  • 27-29 oktober 2024: LXX Plenaire COSAC-conferentie in Boedapest (Hongarije)

  Ongepland:
  • Strategische procedurevergadering*
  • Rondetafelgesprek EU-uitbreiding
  • Commissiedebat EU-uitbreiding
  • Werkbezoek Hongarije
  • Werkbezoek Servië en Kosovo
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2024 
  • Plenair debat Buitengewone Europese Raad d.d. 17-18 april 2024

  Besluit: 
  • De strategische procedurevergadering wordt gepland op 28 maart 2024*
  • Het commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 19 maart 2024 wordt omgezet in een schriftelijk overleg.
 11. 11

  Buitenlands werkbezoek

  Mondelinge toegelicht door de griffier.
  Volgcommissie: BuZa.