Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

15 februari 2024
11:30 - 12:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks-PvdA)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • I. Kahraman (NSC)
 • Y.J. van Hijum (NSC)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 15 februari 2024

  Er zijn geen verzoeken aangemeld. 
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

 3. 3

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toestemming voor deelname aan een gesprek met de Nederlandse ambassadeur in België over het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda Informele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid van 5 en 6 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 29 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Informele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid van 5 en 6 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Commissie-agenda


  Gepland:
  • 15 februari 2024: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 20 februari 2024

  KROKUSRECES 16 T/M 26 FEBRUARI 2024
  • 7 maart 2024: Procedurevergadering
  • 12 maart 2024: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 19 maart 2024
  • 24-26 maart 2024: plenaire COSAC-conferentie in Brussel (België)
  • 28 maart 2024: Procedurevergadering
  • 18 april 2024: Procedurevergadering
  • 25 april 2024: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 30 april 2024

  MEIRECES 26 APRIL T/M 13 MEI 2024
  • 15 mei 2024: Procedurevergadering
  • 16 mei 2024: Gesprek met EP-delegatieleden: voorbereiding plenair debat over de Staat van de Europese Unie
  • 30 mei 2024: Procedurevergadering
  • 16 mei 2024: Plenair debat over de Staat van de Europese Unie
  • 27 juni 2024: Procedurevergadering

  ZOMERRECES 5 JULI T/M 2 SEPTEMBER 2024
  • 28-29 juli 2024: COSAC-voorzittersconferentie in Boedapest (Hongarije)
  • 27-29 oktober 2024: LXX Plenaire COSAC-conferentie in Boedapest (Hongarije)

  Ongepland:
  • Rondetafelgesprek EU-uitbreiding
  • Commissiedebat EU-uitbreiding
  • Werkbezoek Hongarije
  • Werkbezoek Servië en Kosovo
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 21 mei 2024*
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2024 
  • Informele Europese Raad d.d. 17-18 april 2024**

  Besluit*:   De commissie besluit om het Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 21 mei 2024 om te zetten in een schriftelijk overleg.
  Besluit**: De commissievoorzitter wordt verzocht een plenair debat met de minister-president aan te vragen in de regeling van werkzaamheden voorafgaand aan de Informele Europese Raad d.d. 17-18 april 2024.
 12. 12

  Buitenlandse werkbezoeken

  Mondeling toegelicht door de griffier.