Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 januari 2024
11:30 - 12:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • I. Kahraman (NSC)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • Y.J. van Hijum (NSC)
 • J.F. Klaver (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 25 januari 2024

  Er zijn geen verzoeken aangemeld. 
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

 3. 3

  Plenaire COSAC-conferentie d.d. 24-26 maart 2024

  Besluit: vooruitlopend op de nog te ontvangen uitnodiging via e-mail inventariseren welke leden hieraan willen deelnemen. Vanuit de Tweede Kamer kunnen maximaal vier leden deelnemen.
 4. 4

  Verslag van de Raad Algemene Zaken (cohesie) van 30 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de EU Westelijke Balkan Top en de Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nederlandse inzending toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie ‘Beleidskeuzes uitgelegd’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Dag van de Publieke Dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de derde plenaire zitting 2023 van de Benelux Interparlementaire Assemblee

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Commissie agenda

  Gepland:
  • 25 januari 2024: Notaoverleg Buitengewone Europese Raad d.d. 1 februari 2024
  • 31 januari 2024: Schriftelijk overleg Informele Raad Algemene Zaken cohesiebeleid d.d. 5 en 6 februari 2024
  • 1 februari 2024: Ambassadeursconferentie
  • 8 februari 2024: Kennismakingsgesprek commissie/commissiestaf Europese Zaken
  • 8 februari 2024: Gesprek Sociaal Economische Raad (SER), inzake toelichting op verkenning Beleidsagenda Europese Unie 2024-2029
  • 15 februari 2024: Procedurevergadering

  KROKUSRECES 16 T/M 26 FEBRUARI 2024
  • 7 maart 2024: Procedurevergadering
  • 12 maart 2024: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 19 maart 2024
  • 24-26 maart 2024: plenaire COSAC-conferentie in Brussel (België)
  • 28 maart 2024: Procedurevergadering
  • 18 april 2024: Procedurevergadering
  • 25 april 2024: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 30 april 2024

  MEIRECES 26 APRIL T/M 13 MEI 2024
  • 15 mei 2024: Procedurevergadering
  • 16 mei 2024: Plenair debat over de Staat van de Europese Unie
  • 6 juni 2024: Procedurevergadering
  • 27 juni 2024: Procedurevergadering

  ZOMERRECES 5 JULI T/M 2 SEPTEMBER 2024
  • 28-29 juli 2024: COSAC-voorzittersconferentie in Boedapest (Hongarije)
  • 27-29 oktober 2024: LXX Plenaire COSAC-conferentie in Boedapest (Hongarije)

  Ongepland:
  • Rondetafelgesprek EU-uitbreiding
  • Commissiedebat EU-uitbreiding
  • Werkbezoek Hongarije
  • Werkbezoek Servië en Kosovo
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 20 februari 2024
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 21 mei 2024 
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2024 
  • Informele bijeenkomst van de leden van de Europese Raad, d.d. 17-18 april 2024

  Besluit: het voorgenomen werkbezoek aan het Verenigd Koninkrijk en Ierland wordt van de lijst met ongeplande activiteiten afgevoerd.