Commissiedebat : Dieren in de veehouderij

De vergadering moet nog plaatsvinden

12 juni 2024
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatierapport Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over een brief van Wakker Dier over ‘hittestress tijdens langeafstandstransporten’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over voortgang convenant dierwaardige veehouderij en daarmee verband houdende wet- en regelgeving (Kamerstuk 28286-1297)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van het lid Tjeerd de Groot over het verbieden van alle ingrepen bij dieren tenzij direct medisch noodzakelijk (Kamerstuk 28286-1305)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzamelbrief dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over afschrift van de reactie op de brief van Varkens in Nood over maximumtemperatuur voor veetransport

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieden verslag voorzitter convenanttraject dierwaardige veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanpak van stalbranden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang innovatie emissiereductie veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzamelbrief dierenwelzijn gezelschapsdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Tjeerd de Groot over de bio-industrie uitfaseren en overgaan tot een dierwaardige veehouderij met als basis het familiebedrijf (Kamerstuk 36410-XIV-52) en over de motie van de leden Tjeerd de Groot en Grinwis over koersen op de omvang en de belangen van de Nederlandse melkveehouderij bij de inrichting van de kalverhouderij Kamerstuk 36410-XIV-53)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van brandveiligheidsvoorschriften (Kamerstuk 28286-1325)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek ATR-advies op ontwerpbesluit i.v.m. stellen van brandveiligheidsvoorschriften

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de brief van de voorzitter van het convenanttraject dierwaardige veehouderij over de voorgenomen invulling regelgeving dierwaardige veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift reactie op brief van Wakker Dier over 'niet-transportwaardige melkkoeien'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) te Delft d.d. 18 februari 2024 over de aanpak van stalbranden

  Te behandelen:

  Loading data